Contacts

Email: alefltd@ukr.net

 • ADDRESS

  Ukraine, Kherson 73020,
  str.Sovеtskaya, 46
  +38(0552)415195
  +38(0552)415196

 • Manager of foreign economy

  Rubtsova Iryna
  +38(095)6547123

 • Deputy director

  Cherkasova Lyudmila
  +38(0552)415192

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Сообщение